INVERBINDINGSTEAM 

Geeft jongeren een stem

Wie zijn wij?

Het Inverbindingsteam is een samenwerkingsverband tussen de jeugdzorginstellingen Entrealindenhout, Pluryn en Karakter. Wij bieden intensieve, ambulante systemische behandeling aan gezinnen met problemen op meerdere levensgebieden.

Wij werken binnen de bijzonder specialistische context, waarbij de jongere en het gezin al veel te maken hebben gehad met zorg en waarbij er sprake is van een dreigende uithuisplaatsing of een terugkeer naar huis.

De gezinsbehandelaren hebben ruime ervaring binnen de jeugdzorg en hebben allen een IAG (Intensief Ambulante Gezinsbehandeling) of STW (Systeem Therapeutisch Werker) opleiding als achtergrond.

Aan het team zijn een systeemtherapeut, GZ-psycholoog en een Kinder- en Jeugd Psychiater gekoppeld voor supervisie, intervisie en diagnostiek en (medicamenteuze) behandeling. 

De samenwerking tussen de verschillende disciplines zorgt voor tijdswinst, kennisdeling én gedeelde verantwoordelijkheid. 

Femke, systeemtherapeut

Femke Bollen

Systeemtherapeut

06-829 266 01

Eline Geerlings

GZ-psycholoog

06-154 231 30

Wendy, gezinsbehandelaar

Wendy Meulepas

Gezinsbehandelaar

06-238 201 24


Anne-Laurien, gezinsbehandelaar

Anne-Laurien Bos

Gezinsbehandelaar

06-829 368 23

Barbara, gezinsbehandelaar

Barbara Faber

Gezinsbehandelaar

06-136 553 23

Barbara, gezinsbehandelaar

Jeroen Leeverink

Gezinsbehandelaar

06-408 104 49

Wat bieden wij?

Wij bieden systemische gezinsbehandeling mét de JIM-aanpak. We komen bij gezinnen thuis of op een plek die prettig voor hen is. 

Het kind mag eerst kiezen WIE er naast hem/haar/hen komt te staan, de JIM, alvorens er een behandelplan wordt opgesteld. De focus van de behandeling ligt op het herstellen en verstevigen van relaties, het vergroten van verbinding en vertrouwen.

Doordat het een specialistisch team is, is er veel kennis in huis van onder andere hechtingsproblematiek, trauma, agressie- en emotieregulatie problematiek, leerproblemen, sociaal emotionele problemen, angst, depressie, echtscheidingsproblematiek, relationele problemen of persoonlijkheids-problematiek. We kunnen snel systeemtherapie of andere specifieke begeleiding vanuit het eigen team inzetten.

De gemiddelde duur van een behandeling is 9 maanden. 

Waar staan wij voor?

Door jongeren een stem te geven in hun proces waarbij zij iemand mogen kiezen die naast hen mag komen te staan, werken we aan duurzame oplossingen. Niet alleen voor de jongere zelf, ook voor zijn/haar/hun systeem en de volgende generatie. Wij leren jongeren weer vertrouwen te hebben in zichzelf en volwassenen om hen heen, waardoor hun autonomie en gevoel van verbondenheid vergroot wordt. 


Door de groep professionals rondom het systeem zo klein mogelijk te houden, doen wij een beroep op de veerkracht en zelfredzaamheid van gezinnen. 


Als team werken wij volgens de pijlers; verbinding, vertrouwen en gelijkwaardigheid en hebben wij veel oog voor ons eigen welbevinden en werkplezier. 

Ervaringsverhalen

‘Meestal had ik geen keus, dan maakten hulpverleners een plan en zeiden ze: “werk hier maar aan”. Nu maak ik zelf plannen, maak ik mijn eigen keuzes.’ 

Miranda (17) - jongere

‘Ze steunen mij en zorgen dat ik weer zelfvertrouwen krijg. Samen met de JIM’s kijkt het InVerbindingsteam hoe ze mijn kinderen echt kunnen helpen. En als het niet goed gaat kijken we samen naar wat we nu kunnen proberen om er beweging in te krijgen. Ja, ik ben nu uit de wachtkamer. Want zo voelde het. Ik werd buitenspel gezet. Nu zit ik eindelijk in de behandelkamer.

Ouders

‘Wellicht is het niet de verandering die wij als professionals als eerste zouden bedenken, maar wel een verandering vanuit eigen normen en waarden van het systeem. Passend bij het leven van de jongeren samen met het netwerk’. 

Verwijzer

Wilt u meer informatie?

Stuur ons een bericht en wij bellen u zo snel mogelijk terug.