JIM Werkt!

Met je eigen wortels
groei je het mooist

Logo InVerbindingsTeam

INVERBINDINGSTEAM 

geeft jongeren een stem

De JIM aanpak:

Het alternatief voor uithuisplaatsing voor jongeren


Uithuisplaatsing is het laatste redmiddel als het thuis niet goed gaat met een jongere.
Maar een kind uit zijn vertrouwde omgeving halen, doet vaak meer kwaad dan goed.
Gelukkig is er een alternatief: Gebruik maken van een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). 

Dit kan een vriend, tante of buurman zijn, of een volwassene die door de jongere wordt vertrouwd. Het is de persoon die al in het natuurlijke netwerk van het gezin aanwezig is, die het gezin en de situatie al langer kent en al eerder betrokkenheid toonde. De JIM krijgt de soms moeilijke, maar ook eervolle taak om de jongere te helpen. Met school, werk of de situatie thuis. Het is een persoon waar de jongere altijd terecht kan.


Het is belangrijk dat de JIM de jongere wilt helpen. Het is ook van belang dat de andere gezinsleden achter de keuze voor de JIM staan. 


De JIM wordt gevraagd om advies en ondersteuning te bieden aan jongeren tussen de 12-23 jaar, en een luisterend oor te zijn. Daarnaast wordt de JIM uitgenodigd om de hulpverleners te adviseren over de juiste behandelrichting en –aanpak. Het is een samenwerking tussen de JIM en hulpverlener. Het Inverbindingsteam maakt samen met de jongere, het gezin en de JIM een plan met daarin bepaalde doelen.

Dit kan een vriend, tante of buurman zijn, of een volwassene die door de jongere wordt vertrouwd. Het is de persoon die al in het natuurlijke netwerk van het gezin aanwezig is, die het gezin en de situatie al langer kent en al eerder betrokkenheid toonde. De JIM krijgt de soms moeilijke, maar ook eervolle taak om de jongere te helpen. Met school, werk of de situatie thuis. Het is een persoon waar de jongere altijd terecht kan. Het is belangrijk dat de JIM de jongere wilt helpen. Het is ook van belang dat de andere gezinsleden achter de keuze voor de JIM staan. De JIM wordt gevraagd om advies en ondersteuning te bieden aan jongeren tussen de 12-23 jaar, en een luisterend oor te zijn. Daarnaast wordt de JIM uitgenodigd om de hulpverleners te adviseren over de juiste behandelrichting en –aanpak. Het is een samenwerking tussen de JIM en hulpverlener. Het InVerbindingsteam maakt samen met de jongere, het gezin en de JIM een plan met daarin bepaalde doelen.

Wat houdt de JIM-aanpak in?


De JIM-aanpak verloopt in 4 fases.

In de eerste fase gaat de jongere op zoek naar een JIM. Dit kan tijd kosten. Er wordt dus eerst gezocht naar een geschikte JIM, omdat hij onderdeel wordt van het team rondom een jongere. Samen met ouders en de professionals. Wanneer er met een JIM wordt gewerkt, ervaart een jongere meer inbreng en krijgen ouders meer vertrouwen dat er naar hen en hun omgeving wordt geluisterd. Door de behandeling af te stemmen met een JIM, verbinden meerdere mensen zich aan de gekozen oplossingsrichting en ontstaat er meer draagvlak.


Daarna wordt in de tweede fase de vraag aan ouders en jongere gesteld: Wat willen jullie veranderen? Hoe ziet de gewenste situatie eruit? Er wordt gedacht vanuit wat mogelijke oplossingen kunnen zijn, i.p.v. het ontrafelen van problemen. Zo kan er gekeken worden naar oplossingen vanuit meerdere perspectieven. Vanuit alle perspectieven ontstaat een verhaal dat breder gedragen wordt en daardoor duurzamer zal zijn.


In de derde fase worden duidelijke doelen en afspraken gemaakt. Er is nu duidelijk wie er uit de omgeving welke positie inneemt en wat de gezinsleden willen oplossen. Het plan van aanpak wordt in deze fase vastgesteld. Hierin kan ook worden opgenomen dat er nog een andere vorm van behandeling nodig is, bijvoorbeeld relatietherapie of traumatherapie. 


De vierde fase is de fase van afronding. Belangrijke vragen zijn: hoe gaan de gezinsleden de bereikte voortgang vasthouden? Wat is er straks anders als er geen professionele betrokkenheid meer is? En wat betekent dit voor de positie van de JIM


Doordat de hulpverlener vanuit het Inverbindingsteam enige afstand heeft tot het gezin en het netwerk, kan hij beter vanuit een helikopterview naar het gezin en het omringende netwerk kijken. Dit biedt de hulpverlening de mogelijkheid om met een andere bril naar dezelfde feiten te kijken, te relativeren en te nuanceren. In de 3-hoek JIM, jongere/gezin en professional ontstaat een nieuwe vorm van samenwerking. De wij/zij verhouding maakt plaats voor een samenwerking met gedeelde dilemma’s. De wederkerigheid zorgt voor de betrokkenheid vanuit de jongere. Hij of zij heeft immers zelf iemand benaderd. De JIM is er voor de jongere, dus vergt dit ook inzet van hem/haar. 


De JIM en de jongere zijn de baas over het proces en het tempo. En dat is soms best lastig. We moeten verdragen dat het tijd kost voordat er een zichtbare verandering is. Maar als je dit proces de ruimte geeft, kan er iets heel moois ontstaan. Iets waar de jongere zijn hele leven profijt van heeft.
De JIM is er altijd. Of in ieder geval vele malen vaker (en langer) dan dat professionele hulp aanwezig is. De JIM is onderdeel van het netwerk, onderdeel van zijn leven en kan samen met de jongere een duurzame verandering teweegbrengen. Juist ook omdat de veranderingen die de jongere en de JIM bedenken door hen zelf zijn ingezet. 

Het Inverbindingsteam Regio Rijk van Nijmegen is werkzaam in de volgende gemeenten:

Het InVerbindingteam Regio Rijk van Nijmegen is werkzaam in de volgende gemeenten